16-021-002

Regionale vormingsavond voor huidige apotheker-stagemeesters

Uniek nummer Numéro unique 16-021-002
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Regionale vormingsavond voor huidige apotheker-stagemeesters
Organisator Organisateur KU Leuven (Faculteit Farmaceutische Wetenschappen)

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les. Oefening. Toegankelijk voor stagemeesters voor KU Leuven, Apotheekstage 2015-2016
Data en plaatsen Dates et lieus Deze vormingsavond wordt 5 x georganiseerd, telkens van 20 u tot 22.30 u, op volgende data en locaties:
-7 januari 2016 en 27 januari 2016: campus Gasthuisberg (Leuven)
-14 januari 2016: KLAV (Hasselt)
-21 januari 2016: KAVA (Antwerpen)
-4 februari 2016: de Westvlaamse apothekers vereniging (Roeselare)
(duur: 2u30)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof. Dr. Gert Laekeman, docent Farmacotherapie, Geneesmiddelenkennis en Fytotherapie aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen; academisch verantwoordelijke Apotheekstage
Prof. Dr. Veerle Foulon, docent Basisconcepten farmaceutische zorg m.i.v. communicatie, Geneesmiddelenkennis en  Adviezen Zelfzorg aan de faculteit Farmaceutische Wetenschappen; auteur van o.a. het boek ‘Zelfzorgadvies in de apotheek’ (2014); vice-decaan Faculteit Farmaceutische WetenschappenProf. Dr. Pieter Annaert, docent farmacokinetiek en galenica aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Drs.  Apr. Michael Ceulemans, onderwijsmedewerker Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Apr. Karlien Van Heuverswyn, stagecoördinator Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Apr. Valérie De Vriese, medewerker departement klinische farmacologie en farmacotherapie
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Het doel van deze avonden is om de beroepscompetenties van de apotheker-stagemeester te versterken. We focussen hierbij op de aanpak van zelfzorg in de apotheek, de begeleiding bij EUB, TUB en herhaalde uitgifte, omgaan met geneesmiddelgerelateerde problemen zoals interacties, aanpassing doseervorm, … .

We werken hier actief aan door een selectie van filmpjes samen te bekijken en stil te staan bij  de communicatie en de inhoud van deze gesprekken. Dit zal helpen om het beeld van een competente apotheker scherp te stellen en de stagemeester, met versterkte beroepscompetenties, als rolmodel naar voren te laten treden.

Door deze competenties te verduidelijken en sterker te maken, kunnen we stagemeesters ook ondersteunen in het geven van feedback aan studenten die deze competenties nog dienen te verwerven en/of dienen uit te diepen. 

We zorgen er zo ook voor dat stagemeesters en begeleiders van de universiteit nog meer op elkaar inspelen wat de begeleiding van de stage betreft. We willen de studenten samen opleiden tot competente apothekers op basis van dezelfde verwachtingen