16-026-001

Farmaceutische Zorg in Greenock/Pharmawin

Soins Pharmaceutiques dans Greenock/Offigest

Uniek nummer Numéro unique 16-026-001
Domein Domaine C
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Farmaceutische Zorg in Greenock/Pharmawin
Soins Pharmaceutiques dans Greenock/Offigest
Organisator Organisateur Corilus

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Cursus, les
Voor alle gebruikers Greenock en Pharmawin / Offigest  
Data en plaatsen Dates et lieus Op inschrijving ter plaatse overdag in de officina
Op inschrijving groepsopleiding ‘s avonds
(duur: 3 u)
Taal/Talen Langue(s) FR & NL
Website Site web  www.corilus.be
Spreker Orateur Apothekers en Apotheekassistenten, medewerkers Customer Care Corilus
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Aan de hand van een opleiding van 3 à 4h worden de functionaliteiten toegelicht om aan (voortgezette) farmaceutische zorg te doen in de apotheeksoftware.
Greenock:

  • Aanbevelingen
  • OTC adviezen
  • Geassocieerde verkoop
  • werking GFD, BNM, Hoofdstuk IV, Delphi ( incl Artemis )
  • Posologielabels en Medicatieschema aanmaken/afdrukken
  • Eerste uitgifte
  • Interacties
  • Linken van pathologieën en allergieën.
  • Opmaak farmaceutisch dossier
  • historiek farmaceutische handelingen
  • Integratie wetenschappelijke bronnen ( Cybele, BCFI, Sofie, Farmacompendium, bijsluiter)

Pharmawin/Offigest

 • Sleutelwoorden
 • werking GFD, BNM, Hoofdstuk IV, Vitalink, Delphi    ( incl Artemis )
 • Posologielabels en Medicatieschema aanmaken/afdrukken
 • Eerste uitgifte
 • Interacties
 • Linken van pathologieën en allergieën.
 • Opmaak farmaceutisch dossier
 • Integratie wetenschappelijke bronnen ( Cybele, BCFI, Sofie, Farmacompendium, bijsluiter)