16-028-002

Infoavond voor apothekers en tandartsen

Uniek nummer Numéro unique 16-028-002
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Infoavond voor apothekers en tandartsen
Organisator Organisateur KOVAG

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus De infovergadering gaat door op 12 april 2016 om 20.30 uur.
Plaats: KOVAG – Kortrijksesteenweg 157 – 9830 Sint-Martens-Latem – Zaal Permeke
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof Hans De Loof (UAntwerpen)

Professor Marc Quirynen (KULeuven)

Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Veel geneesmiddelen hebben invloed op de mond en/of op de tandheelkundige behandeling. Als er medicatie in de tandheelkundige praktijk wordt voorgeschreven betreft dat meestal pijn- of infectiebestrijding. Bij het voorschrijven van die medicatie moet de tandarts rekening houden met de interacties met andere geneesmiddelen die de patiënt neemt. Een geneesmiddel kan namelijk de werking van een ander middel versterken of verzwakken of de toxiciteit ervan verhogen. Wanneer er een reële kans op problemen bestaat, is het nuttig de huisarts of de apotheker van de patiënt te raadplegen. Niet alle patiënten hebben immers een goed overzicht van hun medicatiegebruik of zien de noodzaak in om alles te melden, denk bv aan de geneesmiddelen tegen osteoporose. Het beschikbaar zijn van een totaalbeeld in verband met medicatie samen met de knowhow van de apotheker kan dan de tandarts bijstaan in zijn keuze. Hier brengt multidisciplinaire samenwerking dus soelaas.Op deze infoavond willen we enkele belangrijke interacties en risicofactoren toelichten waarmee je als tandarts dient rekening te houden bij het voorschrijven . We focussen ons hierbij vooral op antibiotica, NSAID’s en de nieuwe orale anticoagulantia. Ook willen we bekijken hoe apothekers en tandartsen beter kunnen samenwerken om de zorg rondom hun patiënt te verbeteren door medicatiegegevens te delen.