16-028-003

Medicatie: van voorschrift tot inname

Uniek nummer Numéro unique 16-028-003
Domein Domaine C
# punten # crédits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Medicatie: van voorschrift tot inname
Organisator Organisateur KOVAG

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Woensdag 9 maart 2016 : 20h00-22h00
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Apr. Dirk Van Den Abeele
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Medicatie, een veelbesproken onderwerp.

Er wordt een hele weg afgelegd vanaf het voorschrift door de arts tot de uiteindelijke inname door de patiënt. Of niet? Neemt de patiënt wel zijn medicatie? Wie mag hier op toezien? Wie mag helpen bij de inname van de medicatie? Welke rol heeft de apotheker hierbij? Mag een verpleegkundige de patiënt verplichten iets in te nemen? En de poetsvrouw, mag die aan de huisarts laten weten wanneer ze pillen vindt tussen het vuilnis? Veel vragen die diverse zorg- en hulpverleners geregeld tegenkomen.

Op deze avond proberen we een overzicht te bieden van wat de betrokken zorg- en hulpverleners in het traject van voorschrift-tot-inname mogen, niet mogen, moet en kunnen doen. Op het einde van de avond wordt er ruimte voorzien voor vragen vanuit het publiek aan een panel van zorg- en hulpverleners.