16-028-004

Dikkedarmkanker: welke rol kan de apotheker spelen?

Uniek nummer Numéro unique 16-028-004
Domein Domaine A
# punten # crédits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Dikkedarmkanker: welke rol kan de apotheker spelen?
Organisator Organisateur KOVAG

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Donderdag 24 maart 2016 om 20u30
KOVAG, Kortrijksesteenweg 157, 9830 Sint-Martens-Latem
 (duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Sarah Hoeck: werkzaam bij het Centrum voor Kankeropsporing, ze is Ph D Medisch sociologe – epidemiologe en themaverantwoordelijke voor dikkedarmkankeropsporing voor Vlaanderen

Erik Vanderstraeten: diensthoofd gastro-enterologie, werkzaam bij het Digestief Centrum van het AZ Maria Middelares te Gent. Hij maakt deel uit van de Vlaamse vereniging voor gastro-enterologie en de Belgian Group of Digestive Oncology

Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Gemiddeld sterven elke dag vijf mensen aan darmkanker, en elk jaar krijgen 8.000 mensen de diagnose van darmkanker. Wanneer de ziekte vroeg kan opgespoord worden, is er echter 95% kans op genezing. Preventie is dus erg belangrijk. Daarom staan we tijdens deze infoavond stil bij het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker en de meerwaarde die de officina-apotheker hierin kan betekenen. Maart is immers de internationale maand voor de bestrijding van darmkanker. Ook via de apotheek kan de bewustwording van de patiënten versterkt worden, via informatie en voorlichting.