16-028-005

Communicatie met andere talen en culturen

Uniek nummer Numéro unique 16-028-005
Domein Domaine B
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Communicatie met andere talen en culturen: ervoor zorgen dat de farmaceutische zorg ook optimaal kan overgebracht worden naar mensen die een andere taal spreken, een andere cultuur hebben of laaggeletterd zijn.
Organisator Organisateur KOVAG

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Donderdag 10 maart 2016 om 20u30 
KOVAG, Kortrijksesteenweg 157, 9830 Sint-Martens-Latem
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Goedele Bergen: educatief consulent Huis van het Nederlands Gent
Caroline Vranckx: coördinator taalinstrumenten Tolk- en Vertaaldienst Gent
Catherine Bodequin: communicatieverantwoordelijke dienst beroepsmanagement KOVAG
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Als officina-apotheker bent u niet alleen adviesverlener en afleveraar van geneesmiddelen, maar een groot deel van de dag bent u bezig met communiceren. Iets wat een optimale farmaceuutische zorg ook vereist. Meestal verloopt die communicatie vlot, maar wat als uw patiënt geen taal spreekt die u ook kent? Hoe geeft u instructies voor medicatiegebruik? Hoe communiceert u? Hoe houdt u rekening met een andere culturele achtergrond? Ook die patiënten moeten met de juiste boodschap terug naar huis kunnen vertrekken.

  1. Workshop communiceren met anderstaligen – deze workshop komt tot stand in samenwerking met Intercultureel Netwerk Gent vzw.
  2. Handige tools die u in de apotheek kunnen helpen bij de communicatie met anderstaligen of laaggeletterden. Van gebruiksinstructie tot medicatieschema’s. Hulpmiddelen en technieken die u helpen verstaanbaar te communiceren. Voor u bij elkaar gezocht en gebundeld door KOVAG Beroepsmanagement.