16-028-006

Infoavond Farmaceutische Zorg aandachtspunten

Uniek nummer Numéro unique 16-028-006
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Infoavond Farmaceutische Zorg aandachtspunten
Organisator Organisateur KOVAG

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 3 avonden in mei –juni 2016 
Locatie : KOVAG, Kortrijksesteenweg 157, 9830 Sint-Martens-Latem
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Apr Marleen Haems, directeur Beroepsmanagement KOVAG
Apr Carolien Bogaerts, coördinator beroepsontwikkeling KOVAG
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Een veilig, efficiënt, correct en rationeel gebruik van geneesmiddelen bewerkstelligen, dat is de kern van farmaceutische zorg. Tal van richtlijnen en bronnen wijzen ons op wat dat goede gebruik precies inhoudt. In de dagelijkse officinapraktijk ondervinden we dag in dag uit dat deze vaak moeilijk implementeerbaar zijn.
Vandaar dat we een stapje verder willen gaan: we hebben praktijkrichtlijnen zoals ‘wanneer is bescherming tegen maagbloeding nodig bij NSAID-gebruik?’ uitgewerkt in praktische stroomdiagrammen met zo weinig mogelijk stappen, maar wel volledig conform de bestaande evidentie. Vanuit het standpunt van de officina-apotheker, dus, zo praktijkgericht mogelijk. Bovendien hebben we deze richtlijnen geïmplementeerd in de software (Officinall) zodat het juiste advies voor de patiënt zeer snel kan gegeven worden.
Op deze infoavond geven we de nodige toelichting hoe deze implementatie is gebeurd en hoe dit praktisch werkt.