16-028-008

Farmaceutische zorgavond: Drugpreventie en verslavingszorg

Uniek nummer Numéro unique 16-028-008
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Farmaceutische zorgavond: Drugpreventie en verslavingszorg
Organisator Organisateur KOVAG

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Dinsdag 31 mei 2016 om 20h30
KOVAG Kortrijksesteenweg 157, 9830 Sint-Martens-Latem
 (duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dhr. Marc Tack, CGG Eclips Gent
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Dit jaar staat de psychiatrische patiënt centraal in het farmaceutische-zorgprogramma van KOVAG. Zowel de ziektebeelden, de farmacotherapie, medicatiebewaking, medicatiebegeleiding en de psychosociale rol van de apotheker komen aan bod.

Samen naar een betere geestelijke gezondheidszorg

Eén op vier mensen krijgt vroeg of laat af te rekenen met min of meer ernstige psychische problemen. Die gaan soms vanzelf weer over maar ze kunnen ook heel lang aanslepen. Over de periode van een jaar kampen ongeveer 700.000 mensen met een psychisch probleem. Dat komt bijna overeen met de totale bevolking van de twee grootste Vlaamse steden, Antwerpen en Gent, samen.

Geestelijke gezondheidsproblemen hebben doorgaans ook een invloed op de omgeving van de patiënten. Als je je familie, vrienden, collega’s, werkgevers… meetelt, komen er dus nog veel meer mensen mee in aanraking.

Psychische klachten komen even vaak voor bij mannen als bij vrouwen, maar ze nemen een andere vorm aan. Vrouwen hebben bijna twee keer zoveel last van depressie en angst als mannen. Mannen hebben veel vaker last van psychische stoornissen die te maken hebben met alcoholgebruik.

Vlaanderen heeft een van de hoogste zelfmoordcijfers van Europa. De oorzaak daarvan is niet helemaal duidelijk. Maar de cijfers bewijzen wel dat veel landgenoten, ook jongeren, geen uitweg meer zien voor hun problemen. Daarom is het belangrijk om meer over onze geestelijke gezondheid te praten.

Het is alleen maar logisch dat we in de apotheek vaak te maken krijgen met patiënten met psychische problemen. Antipsychotica, antidepressiva, sedativa en anxiolytica worden dan ook dagelijks afgeleverd in elke apotheek. Uit studies is gebleken dat de apotheker veel meer interventies uitvoeren op psy-voorschriften dan op andere voorschriften. Dit is een gevolg van een combinatie van complexe medicatie en de aard van de patiënten.

Er is een grote verschuiving aan de gang om deze patiënten meer en meer in de thuiszorg te behandelen (artikel 107) waardoor de apotheker vaker met deze patiënten in contact komt. Bovendien blijkt uit recente studies dat 50% van de psychiatrische patiënten niet therapietrouw is en dat bijna 70% stopt met het gebruik van één of meer geneesmiddelen na ontslag uit een psychiatrisch ziekenhuis.

Programma

Traditiegetrouw vertrekken we in onze lessen van concrete casussen uit de praktijk. Het is dan ook de bedoeling de volgende dag met de opgedane kennis in de apotheek aan de slag te kunnen gaan.

1ste Farmaceutische-Zorg avond :

Drugpreventie en verslavingszorg : illegale drugs, gameverslaving, legale drugs (o.a. medicatieverslaving), alcohol

1ste van 5 avonden in het teken van de psychiatrische patiënt. De focus op deze avond ligt op “verslavingen”. Zowel illegale drugs, gameverslaving, legale drugs (medicatieverslaving) en alcohol komt aan bod.

Interactieve les op basis van casussen uit de apotheek