16-028-011

De psychiatrische patiënt: de psychosociale rol van de apotheker

Uniek nummer Numéro unique 16-028-011
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité De psychiatrische patiënt: de psychosociale rol van de apotheker
Organisator Organisateur KOVAG

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Donderdag 24 november 2016- KOVAG, Kortrijksesteenweg 157,9830 Sint-Martens-Latem
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur
  • Sofie Wybo : Medewerker Netwerkpunt (het PAKT)
  • Prof. Dr. Gwendolyn Portzky (Vakgroep Psychiatrie en Medische Psychologie, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen – Universiteit Gent; VLESP (Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De psychosociale rol van de apotheker bij patiënten met psychiatrische problemen:

  • multidisciplinair overleg rondom patiënten met een grote zorgnood
  • projecten voor de hervorming voor een betere geestelijke gezondheidszorg in de eerstelijn
  • samenwerken met een mobiel team
  • overzicht van de beschikbare hulp in de regio
  • wat verwacht de huisarts van de apotheker?
  • getuigenis van een ervaringsdeskundige
  • suïcidepreventie en de rol van de apotheker hierin