16-032-002

Review van de PPI’s (Protonpompinhibitoren)

Uniek nummer Numéro unique 16-032-002
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Review van de PPI’s (Protonpompinhibitoren)
Organisator Organisateur Cvba Vooruit nr 1

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, oefening
Data en plaatsen Dates et lieus 29 november 2016 van 19u30 tot 22u30
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof. Dr. Apr. Hans Deloof
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Overzicht en plaatsbepaling van de PPI’s in de maag en duodenumpathologie