16-033-001

Inhalatietherapie : Correct gebruik voor een optimaal therapeutisch effect

Uniek nummer Numéro unique 16-033-001
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Inhalatietherapie : Correct gebruik voor een optimaal therapeutisch effect
Organisator Organisateur Braxburg

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor leden Braxburg en personeelsleden
Data en plaatsen Dates et lieus 17/3/16 20u tot 22u
Salons de groene jager, Brasschaat
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.braxburg.be
Spreker Orateur Daniel Schuermans, Longfunctie & Biomedical research unit UZ Brussel
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Werking inhalatietherapie
Extra info over nieuwe puffers
Correct gebruik puffers
Gebruik BNM