16-035-001

Basisopleiding ViaNova

Uniek nummer Numéro unique 16-035-001
Domein Domaine C
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Basisopleiding ViaNova
Organisator Organisateur Escapo

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor gebruikers ViaNova
Data en plaatsen Dates et lieus Nog te bepalen
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Apr. Anneleen Janssen, Apr. Els Verstuyft, Apr. Bjørn Van Wetter, Apr. Cindy De Wachter, allen medewerkers van de wetenschappelijke informatiedienst en betrokken bij de wetenschappelijke ontwikkeling van de software.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
  • Achtergrond bij de verschillende geneesmiddel begeleidingsmodules, zijnde geneesmiddel informatie teksten, gebruiksadviezen en –waarschuwingen, werking op etiket, eerste en tweede uitgiftebegeleiding en eerste uitgifte wijziging handelsproduct of wijziging sterkte/vorm.
  • Achtergrond bij de geneesmiddel bewakingsmodules, zijnde eerste uitgifte controlesignalen, contra-indicatiebewaking en interactiebewaking.
  • Training in het gebruik van doseercodes met het oog op een optimale geneesmiddelenbewaking. Gebruik van doseerschema.
  • Zorgregistratie en de impact van de gekozen afhandelwijze op de toekomstige signalen in de software.