16-035-002

Medisch-farmaceutisch overleg over geneesmiddeleninteracties

Uniek nummer Numéro unique 16-035-002
Domein Domaine B
# punten # credits 5
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Medisch-farmaceutisch overleg over geneesmiddeleninteracties
Organisator Organisateur Escapo

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interprofessioneel overleg- toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Nog te bepalen in overleg met lokale organisatoren
(duur: 2.5 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Apr Anneleen Janssen, medewerker bij de wetenschappelijke informatiedienst van Escapo CV.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Het mechanisme, de klinische relevantie, de risicofactoren en de afhandelmogelijkheden van volgende interacties worden besproken:

  • Coumarines met NSAIDs en antibiotica (bloedingsrisico)
  • Statines met antibiotica en azoolantimycotica (risico op rhabdomyolyse)
  • Complexvormers en antibiotica (risico op verminderde werkzaamheid van het antibioticum)

De nadruk ligt op een praktijkgerichte afhandeling waarbij concrete onderlinge afspraken gemaakt zullen worden tussen artsen en apothekers over de te ondernemen actie.