16-038-001

éénlijn.be: Spoor 2 voor apothekers

Uniek nummer Numéro unique 16-038-001
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité éénlijn.be: Spoor 2 voor apothekers
Organisator Organisateur éénlijn.be

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Oefening  – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Divers
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web  www.eenlijn.be
Spreker Orateur Apothekers Jan Berghmans, Paul Coolen, Christophe De Pauw, Annelies Drappier, Didier Duval, Geert Heungens, Rien Marinus, Dieter Stas en Lieven Zwaenepoel, erkend als ICT-ondersteuner door het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. Zij zijn power users van het pakket waarin ze opleiding geven en werden bijkomend opgeleid door het betreffende softwarehuis en éénlijn.be.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
E-health echt leren gebruiken via groepsessies in je eigen softwarepakket: sessies van spoor 2 zijn (monodisciplinaire) groepssessies waarbij de gebruikers van software in hun eigen pakket kunnen leren om deze diensten effectief te gebruiken via ons “hands-on” trainingsplatform.
Wat ken je na het volgen van deze opleiding?
Spoor 2 voor de apothekers omvat 1 sessie “e-health-diensten gebruiken in je pakket” waarbij je leert:
De verzekerbaarheid van je patiënt opvragen via MyCareNet, goedkeuring voor terugbetaling van een geneesmiddel uit Hoofdstuk IV opvragen via MyCareNet, eHealthConsent registreren, gegevens over afleveringen opladen naar en raadplegen uit het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD), medicatieschema’s aanmaken op basis van het lokaal en/of het GFD en opladen naar Vitalink, medicatieschema’s aanpassen, wijzigingen in het Vitalink medicatieschema raadplegen, downloaden en opnemen in het lokale medicatieschema, elektronische voorschriften via Recip-e downloaden, uitvoeren en feedback aan de voorschrijver geven.