16-038-004

éénlijn.be: Vitalink opvolgsessie

Uniek nummer Numéro unique 16-038-004
Domein Domaine C
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité éénlijn.be: Vitalink opvolgsessie
Organisator Organisateur éénlijn.be

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interprofessioneel overleg – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Divers
(duur: 2 x 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web  www.eenlijn.be
Spreker Orateur Janice Geers, Annemie Scheepers, Marleen Dethier, Marc Geeraert, Stefan Van Bever, Sam Beeckman, Dieter Stas, Lieven Zwaenepoel, Dirk Broeckx, Inge Huysentruyt, erkend als ICT-ondersteuner door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Zij ontvingen een vooropleiding over eGezondheid en een specialisatieopleiding voor het Vitalink medicatieschema.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Een specifieke sessie die lokaal wordt georganiseerd om lokale clusters rondom het Vitalink Medicatieschema op te starten.Deze multidisciplinaire sessie heeft als doel geïnteresseerde artsen, apothekers en verpleegkundigen lokaal samen te brengen, om hen zeer concreet te ondersteunen bij het werken met het Vitalink Medicatieschema.
In principe zullen er ±15 regio’s worden geïdentificeerd waar er voldoende grote clusters zijn van geïnteresseerde zorgverleners. Op elke plaats zullen vervolgens drie sessies worden georganiseerd (telkens met ongeveer 2 maanden tussentijd) zodat starters regelmatig extra ondersteund kunnen worden en ook extra deelnemers, wanneer zij dit wensen, kunnen toetreden tot de cluster, zelfs na de eerste startvergadering.