16-039-001

Oogirritaties: van theorie tot dagelijkse praktijk /

Les irritations oculaires : de la théorie à la pratique quotidienne

Uniek nummer Numéro unique 16-039-001
Domein Domaine B
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Oogirritaties: van theorie tot dagelijkse praktijk /
Les irritations oculaires : de la théorie à la pratique quotidienne
Organisator Organisateur Boiron

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle apothekers  
Data en plaatsen Dates et lieus 18/2/2016 Groot-Bijgaarden – Waerboom 
23/2/2016 Antwerpen – Crown Plaza 
25/2/2016 Bouge – La ferme du Quartier 
1/3/2016 Gent – Holiday Inn Expo 
15/3/2016 Verviers – Van Der Valk 
17/3/2016 Gosselies – Van Der Valk 
22/03/2016 Genk – Stiemerheide, 
Onthaal vanaf 19u00; Start conferentie 20u30
(totale duur : 1u)
Taal/Talen Langue(s) NL & FR
Website Site web
Spreker Orateur Viviane De Vries, Docente Oogzorg – Odisee Hogeschool
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Opleiding over oogirritaties: vertrekken vanuit de theoretische situatie (anatomie – symptomen – behandelmethodes) om af te sluiten met de dagelijkse praktijk (hoe herken ik als apotheker oogirritaties met het blote oog; welke vragen zijn pertinent; wat is een goed en veilig advies; wanneer adviseer ik doktersbezoek)?

Formation sur les irritations oculaires: l’évolution d’une situation théoriqe (anatomie – symptômes – les traitements) vers la pratique quotidienne (comment reconnaître les irritations oculaires à vue; quelles sont les questions pertinentes; le bon conseil, sans risque; quand conseille-je une visite médicale)?