16-040-001

Interprofessioneel en multidisciplinair overleg toegankelijk voor alle apothekers (lokaal en/of provinciaal) en indien van toepassing voor artsen en/of andere zorgverleners.

Uniek nummer Numéro unique 16-040-001
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Interprofessioneel en multidisciplinair overleg toegankelijk voor alle apothekers (lokaal en/of provinciaal) en indien van toepassing voor artsen en/of andere zorgverleners.
Organisator Organisateur KLAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Oefening; Interprofessionneel overleg- toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus -woensdag 16 november 20:00 Woonzorgcentrum Immaculata Dorpsstraat 58, 3900 Overpelt
-Op meerdere data en verschillende locaties volgens noodzaak en/of volgens aanvraag.
(duur: max 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Marleen Dethier: Directeur beroepsontwikkeling KLAV. Apotheker
Annemie Scheepers: Multidisciplinair coördinator KLAV. Apotheker
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Multidisciplinair en interdisciplinair overleg over volgende thema’s afhankelijk van de noodzaak en vraag: zorgpad dementie, zorgpad COPD, zorgtraject diabetes en nierinsufficiëntie, BNM, Osteoporose, voorschrijfreglementering, zuurstoftherapie, e-gezondheid, optimalisatie transmurale zorg, TPE, medicatieschema en magistrale bereidingen. Geïntegreerde zorg chronische patiënt met uitbreiding MDO, IMV, medicatieschema…