16-040-002

“Zorgpad dementie”: vormingsavond exclusief voor apothekers

Uniek nummer Numéro unique 16-040-002
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité “Zorgpad dementie”: vormingsavond exclusief voor apothekers
Organisator Organisateur KLAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk alle offiicina-apothekers van de regio Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek.
Data en plaatsen Dates et lieus Woensdag 27 april van 20:00-22:30
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur
  • Apr. Annemie Scheepers: multidisciplinair coördinator KLAV en lid kernteam zorgpad dementie. (moderator)
  • Dr. M. Lutin: Dr. Geriater verbonden aan de geheugenkliniek en dagcentrum geriatrie Jessa ziekenhuizen Hasselt en Herk-de-Stad.
  • Mantelzorger (naam nog niet gekend)
  • Mevr. Greta Mekers: Maatschappelijk assistent, dementie-expert, coördinator zorgpad en ECD consulent (ECD: Expertisecentrum Dementie)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Tijdens de eerste helft van de vormingsavond geeft Dr. Geriater M. Lutin een toelichting over dementie (fysiologie) en de impact van gerelateerde medicatie (farmacotherapie) Tevens wordt gewezen op het intussen wetenschappelijk bewezen belang van vroegdetectie. In het tweede gedeelte van de vorming wordt het zorgpad toegelicht waarin het belang van de rol van de apotheker wordt benadrukt, enerzijds in zijn functie binnen preventie en vroegdetectie in de apotheek als oriëntatiecentrum in een multidisciplinair zorgpad. Anderzijds wordt het belang van het medicatieschema gekaderd volgens welbepaalde procedures opgenomen in het zorgpad, waar de apotheker geprofileerd staat als de geneesmiddelenexpert extramuraal en de klinisch apotheker intramuraal.