16-046-005

Farmacotherapeutisch bijblijven

Uniek nummer Numéro unique 16-046-005
Domein Domaine A
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Farmacotherapeutisch bijblijven
Organisator Organisateur SWAV&KOVAG

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Farmacotherapeutisch Bijblijven woensdag 14 september 2016
(20.30-22.30) aud. E blok B UZGent – ingang 32
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.swav.be
http://www.ugent.be/ge/nl/voor-studenten/opleidingsinfo/alumniverenigingen/gen
Spreker Orateur Prof. Dr. Thierry Christiaens, Dr. Jaak Lannoy, , Dr. Peter Muylaert, Prof. Dr. Tine De Backer, Dr. Thomas Malfait, Prof. Dr. Eric Derom, Prof. Dr. Mirko Petrovic
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Farmacotherapeutisch Bijblijven woensdag 14 september 2016
Moderators: Prof. Dr. Thierry Christiaens, Dr. Jaak Lannoy
20.30 Farmacotherapeutische actualiteit: Nieuwe en verdwenen geneesmiddelen: Prof. Dr. Thierry Christiaens
21.00 Algemeen literatuuroverzicht en recente literatuur: Prof. Dr. Thierry Christiaens
21.30 Elektronische communicatie tussen apotheker en arts. Verwezenlijkingen? Opportuniteiten ?: Prof. Dr. Apr. Leen De Bolle, Dr. Peter Muylaert