16-046-007

Nieuwe technologieën in de cardiovasculaire preventie

Uniek nummer Numéro unique 16-046-007
Domein Domaine A
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Nieuwe technologieën in de cardiovasculaire preventie
Organisator Organisateur SWAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Kortrijk maandag 7 november 2016 Kulak, Aula B422 in hal B,Etienne Sabbelaan 53,Kortrijk  20.30 u.
Gent: dinsdag 29 november 2016 : Kovag, Kortrijksesteenweg 157, St. Martens-Latem. 20.30 u
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.swav.be
Spreker Orateur Dokter Karl Dujardin; AZ Delta Roeselare-Menen
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Nieuwe wegen in de preventieve geneeskunde. Zinvolle toepassingen van apps en mogelijke rol van de apotheker hierbij. Bvb zijn er ook apps ivm toediening of opvolging van chronische medicatie, belang van bloeddruk opvolging bij nierinsufficiëntie, enz.

De nadruk van de opleiding ligt op de wetenschappelijke validatie. Welke relevante literatuur kunnen we hiervoor raadplegen?