16-048-001

Veiligheid in de apotheek

Uniek nummer Numéro unique 16-048-001
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Veiligheid in de apotheek
Organisator Organisateur AFS cv

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les
Data en plaatsen Dates et lieus 20/1 van 20.00-22.00, elisabethlaan 156, 2600 Berchem.
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Politie Antwerpen, cel preventie
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Deze voordracht heeft tot doel de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de apothekers te verbeteren.