16-053-004

Back to basics: de nier

Uniek nummer Numéro unique 16-053-004
Domein Domaine A
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Back to basics: de nier
Organisator Organisateur Farmant VZW

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Maandag 14 november 2016, 20.30 u
Plaats: Gebouw S, Zaal S1, Campus Drie Eiken, Universiteit Antwerpen
(duur: 2uur)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof. dr. apr. Guido De Meyer
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
In onze jaarlijkse back to basics voordracht frist prof. dr. Guido De Meyer deze keer uw kennis van de fysiologie en de pathofysiologie van de nier op. Er zal uitgebreid ingegaan worden op wat mis kan lopen in de nier en welke aangrijpingspunten van geneesmiddelen een belangrijke rol spelen in de behandeling. Zo wordt naadloos overgegaan tot de farmacologie van een ruime waaier aan geneesmiddelen met therapeutische of toxische invloeden op de nier. Deze voordracht laat u dan ook doordringen tot de basis van het actuele thema rond de farmacotherapie en de farmaceutische zorg van geneesmiddelen die gebruikt worden bij nierpatiënten of die een invloed hebben op de nier.