16-054-003

WEBINAR  : Nieuwe inzichten in het werkingsmechanisme van loperamide en de plaats ervan in de behandeling van diarree

Uniek nummer Numéro unique 16-054-003
Domein Domaine A
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité WEBINAR  : Nieuwe inzichten in het werkingsmechanisme van loperamide en de plaats ervan in de behandeling van diarree
Organisator Organisateur Johnson & Johnson Consumer

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Vorming op afstand, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 18/02 of 3/03 – Definitieve datum nog vast te leggen
(duur: 1uur)
Taal/Talen Langue(s) NL / FR
Website Site web
Spreker Orateur Nederlandstalig : Prof. Lies Leemans
Franstalig : Apotheker Isabelle Defrance
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De Webinar bestaat uit verschillende hoofdstukken die dieper ingaan op de verschillende aspecten van diarree en de behandeling ervan.
1.Intestinale vochthuishouding:
-Wat gebeurt er bij diarree? Normale spijsvertering vs diarree?
– Voorsmaakje: hoe kunnen geneesmiddelen hierop inwerken?
2.Darmfysiopathologie:
-Classificatie van stoelgang en diarree
– Acute vs. chronische diarree
– Alarmsymptomen
3.Behandeling van diarree:
– Wat zeggen de richtlijnen m.b.t. de bestaande molecules?
– Nieuwe inzichten rond de farmacologie van loperamide