16-054-004

E-learning : Voetverzorging : oplossingen voor gezonde voeten

Uniek nummer Numéro unique 16-054-004
Domein Domaine A
# punten # credits 1
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité E-learning : Voetverzorging : oplossingen voor gezonde voeten
Organisator Organisateur Johnson & Johnson Consumer

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Vorming op afstand, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Op eigen initiatief van de apotheker
(duur: 30min)
Taal/Talen Langue(s) NL / FR
Website Site web  https://www.pharma-genius.com/
Spreker Orateur
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De E-trainig bestaat uit verschillende hoofdstukken die dieper ingaan op voetproblemen en de oplossingen om ze gezond te krijgen.
1) Weetjes omtrent voeten
2) Voetverzorgingsbehoeften
           1) Behandel: 1. blaren 2. likdoorns 3. ingegroeide teennagel 4. atleetvoet (voetschimmel) 5. schimmelnagels 6. wratten 7. gekloofde hielen 8. Eelt
          2) Verzorg: 1. droge huid 2. gekloofde hielen 3. eelt
          3) Bescherm: 1. transpirerende voeten 2. hallux valgus 3) Tips voor in de apotheek
4) Test uw kennis