16-054-005

Begeleiden van patiënten bij rookstop (E-learning)

Uniek nummer Numéro unique 16-054-005
Domein Domaine A
# punten # credits 1
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Begeleiden van patiënten bij rookstop (E-learning)
Organisator Organisateur Johnson & Johnson Consumer

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Vorming op afstand, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus continu
(duur: 30 minuten)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.pharma-genius.com
Spreker Orateur
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De E-learning bestaat uit verschillende hoofdstukken die dieper ingaan op de verschillende aspecten van rookstop

  • Epidemiologie: wie? Wat is de rol van de apotheker?
  • Fysiopathologie: Wat doet roken met je lichaam? wat zijn de voordelen bij het stoppen?
  • Behandeling: Verschillende stappen in het behandelingsproces (vragen – test – behandelingen)
  • Cases: concrete case studies in de apotheek (vraag en antwoord)
  • Test : 6 vragen om de kennis van de apotheker te testen.