16-054-009

WEBINAR rond het begeleiden van patiënten bij rookstop: Focus op de juiste communicatie en begeleiding (zowel gedrag als farmaceutisch) naar de rookstop patient 

Uniek nummer Numéro unique 16-054-009
Domein Domaine B
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité WEBINAR rond het begeleiden van patiënten bij rookstop: Focus op de juiste communicatie en begeleiding (zowel gedrag als farmaceutisch) naar de rookstop patient
Organisator Organisateur Johnson & Johnson Consumer

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Vorming op afstand, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus -24/05/2016 (Nederlands)
26/05/2016 (Frans)
Online opleiding met life spreker en mogelijkheid tot interactie
(duur: 1 u)
Taal/Talen Langue(s) NL & FR
Website Site web
Spreker Orateur Nederlandstalig : Tabacologe Els Bosch
Franstalig : Tabacologe Marie-ange Weilfart
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De E-learning bestaat uit verschillende hoofdstukken die dieper ingaan op de verschillende aspecten van rookstop en welke rol de apotheker hierin kan nemen tijdens de begeleiding en opvolging van zijn patiënt.

  • Inleiding : enkele cijfers
  • Rol van de apotheker op 3 niveaus
    • Motivatie & begeleiding (motivationele gespreksvoering + gedragsbegeleiding)
    • Farmaceutishe expertise (toelichting rond NRT en electronische sigaret)
    • Samenwerking met andere gezondheidmdewerkers.
  • Cases : Practische case studies op basis input van apothekers uit de praktijk.
  • Test