16-054-010

WEBINAR Hoofdpijnklachten in de apotheek

Uniek nummer Numéro unique 16-054-010
Domein Domaine A
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité WEBINAR Hoofdpijnklachten in de apotheek
Organisator Organisateur Johnson & Johnson Consumer

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Vorming op afstand, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 4 oktober 2016 – Online Webinar met evaluatietest van de verworvenheden
(duur: 1 u)
Taal/Talen Langue(s) NL & FR
Website Site web
Spreker Orateur Nederlandstalig : Lies Leemans
Franstalig : Isabelle Defrance
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De Webinar bestaat uit verschillende hoofdstukken die dieper ingaan op de verschillende aspecten van hoofdpijnklachten en hoe deze te benaderen in de apotheek.

  • Soorten hoofdpijn: Spanningshoofdpijn, Migraine en clusterhoofdpijn
  • Wat zeggen de richtlijnen reviews rond zelfzorgbehandeling?
  • Zelfzorgassortiment
  • Conclusie
  • Q&A (vragen doorheen gans de opleiding)