16-057-004

MFO ivm medicatienazicht a.h.v. GheOP³s-tool

Uniek nummer Numéro unique 16-057-004
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité MFO ivm medicatienazicht a.h.v. GheOP³s-tool
Organisator Organisateur LMN Dijle en Nete

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Oefening; Interprofessioneel overleg, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus – 30/11, 21u-23u: Somedi, Liersesteenweg 267, 2222 Heist-op-den-Berg
– 13/12: 20u30-22u30: AZ ST-Maarten, campus Leopoldstraat, Leopoldstraat 2, 2800 Mechelen
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Eline Tommelein; Ap, dr UGhent; Mede-ontwikkelaar van de GheOP³s-tool aan Universiteit Gent
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
  • Opzet en indeling van de tool
  • Casuistiek: real life casussen in kleine groepjes
  • Ruimte voor discussie: prioriteiten ivm GGP’s, samenwerking en afspraken tussen huisartsen-apothekers in de regio