16-057-005

Studiedag verloskunde in kader van interdisciplinaire samenwerking

Uniek nummer Numéro unique 16-057-005
Domein Domaine B
# punten # credits 6
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Studiedag verloskunde in kader van interdisciplinaire samenwerking
Organisator Organisateur LMN Dijle en Nete

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Interprofessioneel overleg, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Zaterdag 19 november, voordrachten vanaf 9u tot 13u
Zaal Familia te Putte, Kleinmannekensstraat 2
(duur: 4u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web http://www.lmndijlenete.be/activiteiten/item/69/studiedag-hak-dijle-en-netevallei-vzw/
Spreker Orateur oa Michael Ceulemans
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
9 u – 10 u o Zorgpad zwangerschapsbegeleiding: een samenwerking tussen de huisarts en de gynaecoloog (moederschapsboekje) dr. Els Dufraimont – Imelda – ziekenhuis Bonheiden · 10 u – 10.30 u o Taak van de huisarts bij thuiskomst na bevallen met kortverblijf. Dr. Sabine Van Baelen Academisch Centrum voor Huisartsengeneeskunde – KULeuven · 10.30 u – 10.45 u o Kraamzorg thuis. Nathalie Peeters – Vroedvrouwenkring Dijle & Nete en Karen Vliegen Wit Gele Kruis · 10.45 u – 11.15 u o Koffiepauze · 11.15 u – 12 u o Medicatie in zwangerschap apotheker Michael Ceulemans – Klinische farmacologie en farmacotherapie KULeuven · 12.u – 12.30 u o Borstvoeding: natuurlijk en eenvoudig De belangrijke rol van de huisarts bij de ondersteuning van de borstvoeding – Maity Van Rillaer, VZW De Bakermat · 12.30 u – 13 u o Sociale voorzieningen voor moeder en kind bij bevallen – CM maatschappelijk werk