16-058-001

MFO West-Vlaanderen

Uniek nummer Numéro unique 16-058-001
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité MFO West-Vlaanderen
Organisator Organisateur De Westvlaamse Apothekersvereniging

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interprofessioneel overleg, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Verschillende data en locaties in West-Vlaanderen
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.dewestvlaamse.be
Spreker Orateur Dr. Viaene, huisarts
Apr. Inge Huysentruyt, apotheker, lesgever bij Spoor 1 van Eénlijn.be en lid van verschillende werkgroepen in dit domein.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Lokaal multidisciplinair overleg rond een bepaald thema vb. zorgtraject diabetes en nierinsufficiëntie, digitale evolutie, zorgpad COPD, zorgpad obesitas, valpreventie, magistrale bereidingen, BNM, TPE, transmurale zorg.