16-058-002

Medicatiereview

Uniek nummer Numéro unique 16-058-002
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Medicatiereview
Organisator Organisateur De Westvlaamse Apothekersvereniging

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 16 maart 2016 om 20:30
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.dewestvlaamse.be
Spreker Orateur Apr. Chr. Blanckaert
Apr. D. Verhamme
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Medicatiereview : wat is dit, welke tools bestaan er ?, wat is het doel ?, wat is deprescribing en hoe gebeurt dit in de praktijk ?