16-058-003

Wondzorg in de apotheek

Uniek nummer Numéro unique 16-058-003
Domein Domaine B
# punten # crédits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Wondzorg in de apotheek
Organisator Organisateur De Westvlaamse Apothekersvereniging

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, interprofessioneel; toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 17/03/2016
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.dewestvlaamse.be
Spreker Orateur Nele Verpaelst: Verpleegexpert Wondzorg, Stoma En Decubitus – referentieverpleegkundige wondzorg-stoma-decubitus
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Voordracht en workshop door Nele Verpaelst (Verpleegexpert Wondzorg, Stoma En Decubitus – referentieverpleegkundige wondzorg-stoma-decubitus) die het onderwerp wondverzorging zal uitleggen aan de hand van praktische voorbeelden. Ook de meest gebruikte verbanden komen aan bod.