16-058-005

Communicatie met anderstaligen

Uniek nummer Numéro unique 16-058-005
Domein Domaine C
# punten # crédits 1
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Communicatie met anderstaligen
Organisator Organisateur De Westvlaamse Apothekersvereniging

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 13 oktober 2016 om 20:30
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.dewestvlaamse.be
Spreker Orateur Mevr. Siska Goubert; Medewerker taalpromotie regioteam West-Vlaanderen, agentschap integratie en inburgering, Huis van het Nederlands West-Vlaanderen
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Meer en meer heeft de apotheker problemen met het communiceren met zijn anderstalige patiënt over het goed gebruik van de geneesmiddelen, maw het wordt bij die patiënten moeilijk om aan goede farmaceutische zorg te doen.  Daarenboven zijn er ook heel wat culturele verschillen die soms een goede therapietrouw in de weg staan.  In deze les worden een aantal tools aangereikt om toch goed te communiceren met deze patiënten.