16-087-001

Ophtalmologie dans la pratique quotidienne de la pharmacie: la sécheresse oculaire

Uniek nummer Numéro unique 16-087-001
Domein Domaine B
# punten # credits 1
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Ophtalmologie dans la pratique quotidienne de la pharmacie: la sécheresse oculaire
Organisator Organisateur Théa Pharma

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Adres : Happy’s, Chaussée des Collines 106, 1300 Wavre
(duur: 2u30)
Taal/Talen Langue(s) FR
Website Site web
Spreker Orateur Dokter Laurent Remont,
Oogarts in het departement Cornea en Oogoppervlakte, CHU Sart Tilman Liège
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Avondvorming met officina-apothekers uit Brussel en Waals-Brabant. Bedoeling van deze praktische nascholing is de officina-apotheker in de dagdagelijkse praktijk te ondersteunen met practische informatie over oogzorg, meerbepaald over droge ogen.

Na de presentatie vindt een diner met discussie aan tafel plaats