16-098-001

Trends in de behandeling van chronische wonden

Uniek nummer Numéro unique 16-098-001
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Trends in de behandeling van chronische wonden
Organisator Organisateur Flen Pharma

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Wallonië:
18/5/16 : Le Concerto, Avenue du Globe 8a – 1190 Forest: 19h : Arrivée des invités. 20h: Début du symposium
2/6/16
22/9/16
Vlaanderen:
25/2/16: HET NOTENHOF – Meetingcenter Az Groeninge, President Kennedylaan 4 – Kortrijk.
14/4/16: HOTEL Van der Valk Gent-Nazareth –Kortrijkseheerweg 20a-9810 Nazareth :Om 19h15 ontvangst, start om 20h
26/5/16: hotel Van Der Valck in Oostkamp (aan autostrade E40), in zaal Rozemarijn
2/6/16
22/9/16
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL & FR
Website Site web
Spreker Orateur – Heidi Weedaege, Wondzorgspecialist in het ziekenhuis AZ Groeninge Kortrijk
campus Loofstraat /campus Kennedylaan/campus Reepkaai/campus Vercruysselaan, docent wondzorg Hogeschool VIVES campus Kortrijk
– Christian THYSE,  Verpleger Wondverzorging Clinicus en Stoma op Centre Hospitalier Régional de HUY, Rue des Trois ponts, 2 4500 HUY
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Inhoud cursus : 

  • Fysiologie van wondheling
  • Etiologie van doorligwonden, beenulcera en diabetische voetwonden
  • Beoordelen van wonden aan de hand van T.I.M.E.
  • Wondzorg : 3 stappen
  • Terugbetaling van wondzorgproducten