16-104-001

SOA: Bekijk het samen langs twee kanten

Uniek nummer Numéro unique 16-104-001
Domein Domaine A
# punten # crédits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité SOA: Bekijk het samen langs twee kanten
Organisator Organisateur KAVW

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Interprofessioneel overleg toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Dinsdag 4 oktober 2016
(duur: 1u30)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dr. Ludwig Apers
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
  • HIV/AIDS in België
  • Onze eigen cohorte: incidentie en cumulatieve cijfers
  • andere STI’s
  • ‘Nieuwe’ infecties
  • Conclusie / Uitdagingen
  • Enkele woorden over Ebola
  • Discussie