16-107-001

Netwerkdag LMN Noorderkempen

Uniek nummer Numéro unique 16-107-001
Domein Domaine C
# punten # crédits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Netwerkdag LMN Noorderkempen
Organisator Organisateur LMN Noorderkempen

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Zaterdag 11 juni: 9.00u – 13.00u te AZ Klina (Augustijnslei 100 te 2930 Brasschaat)
(duur: 2,5 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.lmnnoorderkempen.be
Spreker Orateur
  • Dr. Van Giel Roel
  • De Visch Jan
  • Van Der Borght Wout
  • Maes Marleen
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Netwerkdag voor de zorgverleners uit de regio Noorderkempen. Tijdens de netwerkdag worden er onder andere uiteenzettingen gegeven over veranderingsmanagement, motiveren van patiënt via motivationeel interviewen. Tot slot zal het Toneelstuk ‘Nu zegt hij lieveke’ plaatsvinden. Het doel hiervan is om mensen meer alert te maken voor de signalen van diabetes en het leven met diabetes. Verder krijgen de verschillende zorgverleners de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en te netwerken.