16-107-002

Netwerkmoment voor de multidisciplinaire behandeling van diabetespatiënten.

Uniek nummer Numéro unique 16-107-002
Domein Domaine B
# punten # crédits 5
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Netwerkmoment voor de multidisciplinaire behandeling van diabetespatiënten.
Organisator Organisateur LMN Noorderkempen

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interprofessioneel overleg; toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 24 november 2016 van 20-22.30h
Dienstencentrum Het Sluisken
Gasthuisstraat 11
2960 Brecht

(duur: 2,5 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.lmnnoorderkempen.be
Spreker Orateur
  • Cindy De Roeve; apotheker
  • Pieter Poriau; kinesist
  • Lieve Fockaert; verpleegkundig-educator
  • An Van Laerhoven; diëtist
  • Martin Pallemans; podoloog
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Vorming waarbij verschillende zorgverleners (apotheker, podoloog, kinesist, diëtist, diabeteseducator)  hun discipline voorstellen en hun rol in de behandeling van een diabetespatiënt.
Nadien wordt er samengezeten in multidisciplinaire groepen zodat men multidisciplinair casussen kan bespreken.