16-110-001

Interactieve navorming Diabetes Type 2 voor huisartsen, apothekers en educatoren

Uniek nummer Numéro unique 16-110-001
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Interactieve navorming Diabetes Type 2 voor huisartsen, apothekers en educatoren
Organisator Organisateur LMN Zuiderkempen

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Dinsdag 20 september 2016 van 20u30 tot 22u30
Het Wijnhuis, Stationsstraat 56 in 2440 Geel
(duur: 120min)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dr. Bert Eeckhout: Endocrinoloog AZ St. Dimpna Geel
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Medicatie en insulines; nieuwe afspraken conventie; procedure en administratieve afhandeling zorgtrajecten; glycemie bepalen; multidisciplinaire samenwerking met focus op voordeel voor de patiënt; gebruik medicatieschema