16-112-001

Workshops diabetes en ronde tafel LABO Medina

Uniek nummer Numéro unique 16-112-001
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Workshops diabetes en ronde tafel LABO Medina
Organisator Organisateur LMN Amalod

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, oefening, interprofessioneel overleg – toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 27 jan 2016, 10 febr, 7 apr, 28 apr: workshops diabetes
18 feb: ronde tafel LABO Medina
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Diabeteseducatoren:Willy De Smet en Sara Claeys
Zorgtrajectpromotor Sonja Van Nieuwenhove
Wondzorgverpleegkundige 1e lijn Diego Backaert
Ronde tafel LABO: de partners zijn:
Klinisch bioloog Medina Luc Bellemans
Huisarts Liliane Lombaert (Merchtem)
Endocrinoloog dr. Evy Vandemeulebroucke
(AZ Jan Portaels Vilvoorde)
Nefroloog OLV ZH Aalst
Diabeteseducator Katelijne Vyncke
Moderator: huisarts dr. Frans Van Hove (Merchtem)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
• Vereenvoudiging protocol nieuwe guidelines medicatie bij diabetes type 2 patiënten.
• Meer informatie rond de satellietadressen.
• Hoe is de aanpak van een educatie in het diabetesproject en zorgtraject diabetes?
• Welke begeleidende tools gebruiken diabeteseducatoren in hun begeleiding van patiënten?
• Aanpak problemen voorschriften ZTD in de praktijk. Wie schrijft wat voor?
• Wie geeft welke informatie?
• Tips rond de samenwerking met de huisartsen, apotheker en diabeteseducatoren.
• Demonstratie van materiaal zoals insulinenaalden- insulinepennen, hoe insuline toedienen, soorten glycemietoestelletjes, hoe gebruiken, hoe aanprikken, houdbaarheid glucagon, het belang van handhygiëne, aanbevolen materiaal in een WZC, enz.
• Samenwerking met de diabetesliga.
Idem wondzorg