16-112-002

ICT avond voor huisartsen en apothekers: 1e deel “Wandeling door het EMD en eHealth”. Spoor 1- éénlijn.be

Uniek nummer Numéro unique 16-112-002
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité ICT avond voor huisartsen en apothekers
Organisator Organisateur LMN AMALOD

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, Interprofessioneel overleg – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 16 juni : ’t Fonteintje, Brusselsesteenweg 184, 1730 Asse
23 juni 2016 : Brouwershof, Brusselbaan 76-78, 1790 Affligem
 (duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur 1e deel Dr. Herwig Van Pottelbergh eenlijn.be-spoor 1
2e deel workshops met de verschillende firma’s medische software pakketten: Corilus, Windoc en Health One
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
1e deel :“Wandeling door het EMD en eHealth”. Spoor 1- éénlijn.be

2e deel :Wegwijs in het gebruik van het EMD, met de praktische toepassingen via eHealth, ehealth box en de verschillende verhoogde praktijktoelagen en VITALINK.