16-116-001

Medisch Farmaceutisch Overleg in Nieuw Gent

Uniek nummer Numéro unique 16-116-001
Domein Domaine B
# punten # credits 5
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Medisch Farmaceutisch Overleg in Nieuw Gent
Organisator Organisateur UGC Nieuw Gent

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interprofessioneel overleg, toegankelijk voor alle officina-apothekers uit Nieuw Gent
Data en plaatsen Dates et lieus 07/01/2016 20u-22u30
Vergaderzaal Kind en Gezin, Rerum Novarumplein 28, 9000 Gent
(duur: 2.5 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Moderator: Ellen van Leeuwen, huisarts
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Medisch farmaceutisch overleg in Nieuw Gent voor huisartsen en apothekers uit Nieuw gent.