16-124-001

Voorstadium nierfalen: aandachtspunten voor de 1ste lijn in screening, preventie, aanpak en opvolging van patiënten

Uniek nummer Numéro unique 16-124-001
Domein Domaine B
# punten # crédits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Voorstadium nierfalen: aandachtspunten voor de 1ste lijn in screening, preventie, aanpak en opvolging van patiënten
Organisator Organisateur LMN Harno

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Donderdag 17/11 20.30h WZC Ter Linde
Vlaanderenstraat 4
1800 Vilvoorde
(duur 2uur)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof. Dr. Van der Niepen en Dr. Mandelina Allamani:
nefrologen specialisten
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Een theoretische navorming voor 1stelijns zorgverleners over het voorstadium van nierfalen, duur 90’, doelgroep: interdisciplinair, onderwerpen: screening, aanpak van patiënten met nierfalen, preventie, follow-up, medicatie en interactie van medicatie, belangrijke punten in zorgtrajecten CNI. Deze navorming is een voorbereiding op de bijscholing die aangeboden wordt op de LOK’s van de HAK die eveneens interdisciplinair zijn en interactief met bespreking van casussen uit de praktijk.