16-129-001

Zesde Algemeen Geneeskundig en Farmaceutisch Symposium / Sixième Symposium Général de Médecine et de Pharmacie

Uniek nummer Numéro unique 16-129-001
Domein Domaine B
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Zesde Algemeen Geneeskundig en Farmaceutisch Symposium / Sixième Symposium Général de Médecine et de Pharmacie
Organisator Organisateur Luc Coene

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 19 – 26 november 2016
Taal/Talen Langue(s) NL&FR
Website Site web
Spreker Orateur
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
  • Zaterdag 19/11/2016        

19.00u   Opening symposium door Dr. Jean-Marie Massart, verantwoordelijke arts

  • Zondag 20/11/2016        

18.00u-19.00u    Sarcopenie bij obesitas en vitamine- en mineralentekort na bariatrische heelkunde: Welke adviezen kan u als apotheker of huisarts aan patiënten geven?
Prof. David Nocca; Hoogleraar digestieve chirurgie, CHU Montpellier, Frankrijk
19.00u-20.00u Medico-farmaceutisch overleg deel 1      
Apotheker Alain Chaspierre ; Vice Président Algemene Pharmaceutische Bond    

  • Maandag 21/11/2016        

18.00u-19.00u Behandeling van schouderinstabiliteit vroeger en nu !       
Dr. José                Huylebroek; Orthopedische chirurgie -Sporttraumatologie, Ziekenhuis Park Leopold, Voorzitter EFOST 2007-2010, Lid van de raad van bestuur van RSCA               
19.00u-20.00u    Chemopreventie met (fyto-)nutriënten. Wat is wetenschappelijk onderbouwd en hoe kunnen wij dit in de praktijk toepassen.
Dr.Rudy Proesmans; Huisarts Vremde-Antwerpen. Nutritionele en preventieve geneeskunde. Orthomoleculair arts.    

  • Dinsdag 22/11/2016        

9u-10.30u Medico-Farmaceutisch overleg           
Apotheker Alain Chaspierre ; Vice Président Algemene Pharmaceutische Bond    

  • Woensdag 23/11/2016                        

18.00u-19.00u    “Fitness als Medicijn” en E-Health: de toekomst van onze gezondheidszorg         
Dhr. Yves Devos; Bewegingsdeskundige en auteur van het boek ‘Fitness als Medicijn’          
19.00u-20.00u    Slaapapneu,update behandeling bij kinderen en              volwassenen                    
Orthodontist Sophie Leroy; Medisch Centrum Ukkel en UZ Antwerpen. Vice-Président IBEDSMA (Interdisciplinary Belgian Dental   Sleep Medicine Academy)

  • Donderdag 24/11/2016

Geen symposium           

  • Vrijdag 25/11/2016        

18.00u-20.00u Borstchirurgie: het belang van het opsporen en verwijderen van de sentinelklier
Dr.Jean-Louis De keyser. Departementshoofd Gyneco Europaziekenhuizen. Verantwoordelijke eenheid borstkankerSint Michiels ziekenhuis Etterbeek