16-138-001

Hoest: een klinische uiting, meerdere oorzaken

Les faces cachées de la toux

Uniek nummer Numéro unique 16-138-001
Domein Domaine A
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Hoest: een klinische uiting, meerdere oorzaken /
Les faces cachées de la toux
Organisator Organisateur Mtouch

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 12/01 FR – Liège – Crowne hotel
21/01 NL – Antwerpen – KAVA
27/01 NL – Roeselare – Westvlaamse Apothekersvereniging
02/02 FR – Bruxelles – UPB
(duur: 1u15)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web http://mtouch.be/events/toux/
http://mtouch.be/events/hoest/
Spreker Orateur Professor Dokter Walter Vincken, Pneumoloog, diensthoofd pneumologie UZ Brussel
Professeur Docteur Philippe Eloy, Oto-rhino-laryngologue, chef de service CHU Dinant Godinne
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Hoest: Raad in de officina, bijkomende onderzoeken, differentieeldiagnose, plaats van anti-tussiva in de apotheek. Prof. Dr. Walter Vincken (NL) en Prof. Dr. Philippe Eloy (FR) bieden een overzicht van de verschillende typen hoest en de bijhorende oorzaken. Een hoest kan aanzien worden als een klinisch teken die eerder banaal is, maar vaak verbergt ze een onderliggende pathologie.
Wanneer dient een patiënt doorverwezen te worden? Over welk therapeutisch arsenaal beschikt de apotheker in de officina om de patiënt te helpen? Welke raad in welke situatie?