16-148-001

Conceptie, Zwangerschap & Borstvoeding

Uniek nummer Numéro unique 16-148-001
Domein Domaine B
# punten # crédits 20
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Conceptie, Zwangerschap & Borstvoeding
Organisator Organisateur MediCourse

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, oefening; Toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Data:

Cyclus 1: 1/8/2016 – 2/8/2016 – 8/08/2016 – 9/08/2016 (Aalter – Prinsenstraat 9)
Cyclus 2: 05/10/2016 – 06/10/2016 – 12/10/2016 – 13/10/2016 (Oudenaarde – Pladutse 3)
Cyclus 3: 09/11/2016 – 10/11/2016 – 23/11/2016 – 24/11/2016 (Zwijnaarde – Rijvisschestraat 124)
Cyclus 4: 7/12/2016 – 8/12/2016 – 14/12/2016 – 15/12/216 (Zwijnaarde – Rijvisschestraat 124)

Indien interesse, kunnen nog 1 of 2 extra cycli georganiseerd worden op een nog vast te leggen locatie.

Uren:

Elke avond van 19u15 – 20u15 en van 20u45 – 22u15. Elke les bestaat uit een deel theorie, waarna deze onmiddellijk toegepast wordt op aangereikte praktijkcassusen. Deze 4 verschillende deelactiviteiten worden als 1 activiteit gezien. Enkel wanneer apothekers alle 4 de avonden aanwezig zijn, zal een deelname-attest worden afgeleverd.

Aanvragen:

Naast de georganiseerde lescycli, kunnen apothekers deze lescyclus ook aanvragen. In dergelijk geval gaat de lesgever langs bij de apotheek om de inhoud van de les te doceren en de oefeningen te begeleiden.

(duur: 4 x 2.5u)

Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web Medicourse.be
Spreker Orateur Apr. Eline Tommelein
Apr. Charlotte Van Damme
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Over het gebruik van geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding is vaak weinig bekend. Desondanks gebruikt bijna 80% van de vrouwen op enig moment tijdens de zwangerschap of borstvoeding een geneesmiddel. Daarenboven is de apotheker vaak een eerste aanspreekpunt bij (zwangerschaps)kwaaltjes of bij zwangerschapswens.

Het kan lastig zijn een weloverwogen keuze te maken over het gebruik van geneesmiddelen in deze periodes. Soms is het noodzakelijk dat een vrouw tijdens haar zwangerschap geneesmiddelen blijft gebruiken. Ook tijdens het geven van borstvoeding hoeft een geneesmiddel niet altijd te worden stopgezet. Het is dan wel belangrijk om te weten of het gebruik een nadelig effect kan hebben.

De cursus ‘Conceptie, zwangerschap en borstvoeding’ behandelt een rijk gamma aan begeleiding, behandeling en doorverwijscriteria vanaf de kinderwens tot kort na de geboorte. U leert omgaan met praktische vragen rond zwanger worden, zwangerschap en de kraamperiode.