16-148-002

Laboratoriumwaarden in de praktijk

Uniek nummer Numéro unique 16-148-002
Domein Domaine B
# punten # crédits 20
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Laboratoriumwaarden in de praktijk
Organisator Organisateur MediCourse

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, oefening; Toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Data:

Cyclus 1: 1/8/2016 – 2/8/2016 – 8/08/2016 – 9/08/2016 (Aalter – Prinsenstraat 9)
Cyclus 2: 05/10/2016 – 06/10/2016 – 12/10/2016 – 13/10/2016 (Oudenaarde – Pladutse 3)
Cyclus 3: 09/11/2016 – 10/11/2016 – 23/11/2016 – 24/11/2016 (Zwijnaarde – Rijvisschestraat 124)
Cyclus 4: 7/12/2016 – 8/12/2016 – 14/12/2016 – 15/12/216 (Zwijnaarde – Rijvisschestraat 124)

Indien interesse, kunnen nog 1 of 2 extra cycli georganiseerd worden op een nog vast te leggen locatie.

Uren:

Elke avond van 19u15 – 20u15 en van 20u45 – 22u15. Elke les bestaat uit een deel theorie, waarna deze onmiddellijk toegepast wordt op aangereikte praktijkcassusen. Deze 4 verschillende deelactiviteiten worden als 1 activiteit gezien. Enkel wanneer apothekers alle 4 de avonden aanwezig zijn, zal een deelname-attest worden afgeleverd.

Aanvragen:

Naast de georganiseerde lescycli, kunnen apothekers deze lescyclus ook aanvragen. In dergelijk geval gaat de lesgever langs bij de apotheek om de inhoud van de les te doceren en de oefeningen te begeleiden.

(duur: 4 x 2.5u)

Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web Medicourse.be
Spreker Orateur Dr. Apr. Lies De Bock
Apr. Eline Tommelein
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
In de cyclus ‘Laboratoriumwaarden in de praktijk’ maakt u kennis met een aantal aspecten en achtergronden van de klinische biologie.
Laboratoriumwaarden zijn onder meer van belang bij de start van farmacotherapie en bij de monitoring van farmacotherapie. In sommige gevallen maken ze een effectievere farmacotherapie mogelijk, onder andere door verhoging van de medicatieveiligheid. Bijsluiterteksten bevatten bovendien vaak opmerkingen over laboratoriummonitoring of laboratorium gerelateerde zaken. Tenslotte wordt ook aandacht besteed aan Point of Care Testing (POCT).