16-148-003

Back 2 Basics: Farmacokinetiek & -dynamiek

Uniek nummer Numéro unique 16-148-003
Domein Domaine A
# punten # crédits 10
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Back 2 Basics: Farmacokinetiek & -dynamiek
Organisator Organisateur MediCourse

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, oefening; Toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Data:
9 & 10 november van 19:15 tot 22:15 – Rijvisschestraat 124, 9052 Zwijnaarde
23 & 24 november van 19:15 tot 22:15 – 8600 Diksmuide
7 & 8 december van 19:15 tot 22:15 – Rijvisschestraat 124, 9052 Zwijnaarde
14 & 15 december van 19:15 tot 22:15 – 8400 Oostende
Aanvragen:
Naast de georganiseerde lescycli, kunnen apothekers deze lescyclus ook aanvragen. In dergelijk geval gaat de lesgever langs bij de apotheek om de inhoud van de les te doceren en de oefeningen te begeleiden.
(duur: 2 x 2.5u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web Medicourse.be
Spreker Orateur Apr. Huybrech T’jollyn
Apr. Eline tommelein
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Deze cursus van 5 uur voorziet in een grondige herhaling van basisprincipes uit de algemene farmacologie, met name de farmacokinetiek (FK) en farmacodynamiek (FD) van het geneesmiddel. Vervolgens wordt deze basis aangewend om variabiliteit te verklaren. Aan de hand van casuïstiek in discussiegroepen, wordt deze kennis verder geactualiseerd en omgezet naar nuttige informatie voor de dagdagelijkse praktijk