16-155-001

AVAB (Associatie Vlaamse Apothekers Bijscholing)

Numéro unique Uniek nummer 16-155-001
Domein Domaine A
# punten # crédits 18
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité AVAB (Associatie Vlaamse Apothekers Bijscholing)
Organisator Organisateur J & L Pharma BVBA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 10 en 11 september 2016
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dr. Luc Cornette, Dhr. Daniël Schuermans, Professor Dr. Patrice D. Cani, Dr. Luc Colement, Professor Dr. Marc Peeters,
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Op één weekend kunnen de officina apothekers meerdere geaccrediteerde lezingen volgen, zodoende de avonden in de werkweek minder te belasten. De sprekers zijn stuk voor stuk hoog aangeschreven personen in hun vakgebied. De bijscholing heeft als doel niet enkel de theorie van de deelnemende apotheker bij te schaven; we willen ook de theorie kunnen extrapoleren naar de praktijk.