16-161-005

Wetenschappelijk dorp: reuma en de rol van de apotheker

Uniek nummer Numéro unique 16-161-005
Domein Domaine A
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Wetenschappelijk dorp: reuma en de rol van de apotheker
Organisator Organisateur Farma vzw

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; open voor alle officina – apothekers
Posterbeurs, Q&A
Data en plaatsen Dates et lieus Zaterdag 22/10 en zondag 23/10 2016Zat 13u00 : Dr. Filip Vanden Bosch (UZ Gent)
Zondag 14u30: Dr. Bernard Lauwerys (UCL)
Zondag 16u00: Dr. Rene Westhovens (UZ Leuven)
Expo Brussel, Paleis 1
(duur 1 uur)
Taal/Talen Langue(s) NL&FR
Website Site web
Spreker Orateur
  • Prof. Dr. Filip vanden Bosch

Staflid reumatologie
UZ Gent
Board member ASAS ; GRAPPA

  • Prof. Dr. Bernard Lauwerys

Reumatoloog UCL
Voorzitter KVBR

  • Prof. Dr. Rene Westhovens

Staflid reumatologie UZ Leuven
Past-voorzitter KVBR

  • Ilse De Keyser / Gerd Willems

Medewerkers Reumanet / Voorzitter Reumanet

Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Op Pharmanology wordt een wetenschappelijk dorp (aparte, afgesloten ruimte) ingericht dat in het teken staat van reuma met een permanente posterbeurs (discussie) en de aanwezigheid van Medical Science Liaisons van farmaceutische firma’s om geneesmiddelinformatie te geven en specifieke vragen over hun geneesmiddel van de apotheker te beantwoorden.

Daarnaast worden gedurende het volledige weekend drie sprekers uitgenodigd met praktijkgerichte lezingen. Deze lezingen nemen elk (met Q&A) een 45-tal minuten in beslag.

  1. Therapietrouw bij reuma
  2. Kinderreuma
  3. Behandelingsstrategieën bij reuma

Na elke lezing komt er ook een medewerker van Reumanet spreken, de koepelorganisatie van patiëntenverenigingen bij reuma-aandoeningen. Deze persoon komt praten over het patiëntenperspectief.